De doden zijn dood

Hoe gaat het na de dood.   1 De doden zijn dood. De mensen die gestorven zijn wachten in het...
Genesis 3 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert,...
Onderdelen 1 - 2 van 2

Gelijkenissen

Wie komen er in de gelijkenis voor en zijn het beeld van? Rovers: satan en zijn volgelingen....
Deze gelijkenis staat in Lukas 16. De rijke man is een beeld van: De leiders van Israël. De arme...
Jezus sprak hier, in Lukas 15 drie gelijkenissen. In de eerste gelijkenis vinden wij de Zoon die...
In het Oosten worden huwelijksfeesten in de avond gehouden. De bruidegom gaat uit zijn bruid...
Onderdelen 1 - 4 van 4

Het leven van Jezus

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan? De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd...
Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent...
Onderdelen 1 - 2 van 2

Vrouwen in de Bijbel

Wat was de positie van de vrouw tot de zondeval?   Genesis 2:18 18 Ook zei de HEERE God:...
Twee Bijbel boeken dragen de naam van een vrouw, het boek Esther en het boek Ruth. Hierin zien we...
In Daniel wordt door God aan de koning doorgegeven dat er vijf opeen volgende rijken zullen zijn....
1 En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van voor je zoeken,...
Ruth op de akker van Boaz   1. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een...
1 Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken...
Esther 2   Esther of Ester is een Hebreeuwse meisjesnaam en betekent 'verborgen'. In het...
Onderdelen 1 - 7 van 7

Feesten in de Bijbel

De Bijbel kent een aantal jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote...
De Bijbel kent zeven jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote...
Onderdelen 1 - 2 van 2

Contact