Woordje van welkom

Deze site is in april 2013 gestart met de bedoeling om het Woord van God onder de mensen te brengen. Sindsdien is de site enorm gegroeid en nemen de bezoekers aantallen toe. Iets wat we totaal niet verwacht hadden, daarin zien wij de zegening van God.

 

Er zijn veel sites over de Bijbel en er is veel onduidelijkheid. De bedoeling van deze site is om het Woord van God te brengen zoals het in de Bijbel beschreven is. Misleidingen zijn de kerken binnengeslopen en tradities worden in ere gehouden. Wij willen u eerlijk informeren en uitleggen over wat er in de Bijbel staat.

 

Wij geloven dat de gehele Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en als hoogste autoriteit voor onze leer en ons leven. Hieraan kunnen en mogen wij niets toevoegen of afhalen.

 

God is een God van liefde en relaties, Hij wil een relatie met u, wilt u een relatie met Hem? Dat kan door zijn Woord te bestuderen, zo leert u God kennen.

 

Wij wensen u veel lees en studie plezier.

Piet Westein, Gerda Huizinga en Greetje Jansen

Informatiepunt

4 september 2021`

Studies van Piet Westein zijn aangevuld: 

- Simson 7  

- Jozef 11

- Serie van 10 over Zacharia

8 mei 2021

De studie over Jozef is aangevuld 

10 april 2021

Nieuwe studies geplaatst van Piet Westein. Het onderdeel parallel profetieën is aangevuld, daarnaast is er een nieuwe serie van Jozef. Onder het Diverse Bijbelstudies, is "Eerst de Jood en dan de Griek?" toegevoegd. Er is via de mail een vraag binnengekomen, deze is inmiddels beantwoord en dat kunt u vinden onder het onderdeel; vragen en antwoorden.

Woorden om het Woord

Beste lezer,

 

U heeft het misschien ook wel eens, u ontmoet mensen met een verhaal. Iedereen heeft een persoonlijk verhaal, hoe hij of zij tot geloof gekomen is. Of wat God gedaan heeft in uw leven, waardoor u zich gesterkt voelt, of misschien juist niet. Wat u heeft meegemaakt om zover te komen in uw geloof en welke stappen u heeft genomen. Of  welke tegenstand u heeft ondervonden van mensen in uw omgeving of misschien wel van uw naaste familie.  
 
In ieder geval, lijkt het u fijn om uw verhaal te delen met de bezoekers van deze site. Schrijf dan uw verhaal op en stuur het naar infowatzegtdebijbel@gmail.com zodat het kan geplaatst kan worden op de site. Vermeld in de mail uw naam, wilt u niet uw naam bij uw verhaal gezet wordt, geef dat dan aan in uw mail.
 
Hartelijke groeten,


Wij behouden het recht om de ingezonden verhalen te redigeren en in te korten. Een plaatsing betekent niet dat wij de inhoud onderschrijven.

Te bestellen boeken

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart is gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat. De...
Waarschijnlijk het bekendste werk van deze schrijfster. In dit boek beschrijft zij wat er gaande is achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Het behandelt de periode vanaf het ontstaan van de kerk tot aan de wederkomst. Een wereldwijde bestseller, de complete kerkgeschiedenis, na de periode...
Een golf van occultisme overspoelt de wereld, die geenzins daarop is voorbereid, zich intensief daarmee bezig te houden. Dit feit heeft de schrijver ertoe gebracht zijn standpunt te bepalen ten aanzien van de vragen over een leven na de dood. Daarbij is het zijn wens een Bijbels antwoord te geven...
Een prachtig boek, elke dag een stukje om te lezen. Het gaat de hele Bijbel door en over de liefde van God. Ook waar wij denken, is dat liefde? Dan wordt het uitgelegd vanuit het aspect liefde. Dit boek geeft in korte hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar liefde vandaan komt. Liefde blijkt...

Gezondheid

  Kruiden om uw imuum systeem en gezondheid te ondersteunen. https://www.herbesdelixir.com/

Vragen en antwoorden

Vraag: Mijn vraag betreft niet de uitleg van een bijbeltekst, maar heeft wel met het geloof te...
 Vraag:   Geachte heer Westein, Op de site las ik onderstaande tekst m.b.t. getal...
Vraag: Hallo, Ik heb een vraagje waarmee ik een tijdje over na zit te denken. Wat zegt de Bijbel...

Wat vindt u?

Hieronder kunt u uw mening, vragen en/of ideeën kwijt. Is er een verwijzing naar een tekst niet goed, laat het a.u.b. ons weten.

Contact