Woordje van welkom

Deze site is in april 2013 gestart met de bedoeling om het Woord van God onder de mensen te brengen. Sindsdien is de site enorm gegroeid en nemen de bezoekers aantallen toe. Iets wat we totaal niet verwacht hadden, daarin zien wij de zegening van God.

 

Er zijn veel sites over de Bijbel en er is veel onduidelijkheid. De bedoeling van deze site is om het Woord van God te brengen zoals het in de Bijbel beschreven is. Misleidingen zijn de kerken binnengeslopen en tradities worden in ere gehouden. Wij willen u eerlijk informeren en uitleggen over wat er in de Bijbel staat.

 

Wij geloven dat de gehele Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en als hoogste autoriteit voor onze leer en ons leven. Hieraan kunnen en mogen wij niets toevoegen of afhalen.

 

God is een God van liefde en relaties, Hij wil een relatie met u, wilt u een relatie met Hem? Dat kan door zijn Woord te bestuderen, zo leert u God kennen.

 

Wij wensen u veel lees en studie plezier.

Piet Westein, Gerda Huizinga en Greetje Jansen

Informatiepunt

HIJ DROEG SANDALEN.

Wij gaan regelmatig eenmaal per maand met een kerkgroepje een dagje wandelen. Meestal hebben wij daar wel goed weer bij. Zondag de twaalfde December was het weer zover. Het had de dagen daarvoor nogal overvloedig geregend, ook op die bewuste zondag was het niet helemaal droog. Het gevolg was dat het klompen pad wat wij liepen diepe modderstukken bevatte. Nu was iedereen goed geschoeid en hoewel een aantal van ons uitgleden in de modder, hadden wij evengoed veel lol.

Toen ik in mijn warme bed terug dacht aan de wandeling, dacht ik ook aan Jezus en zijn discipelen. Ook zij moesten alles te voet doen. Het verschil is dat de meesten van ons berg schoenen droegen en waterafstotende kleding. De Man van smarten moest al die tijd op sandalen lopen.

Rond het Zonnewendefeest wanneer wij de geboorte van Jezus gedenken, zien wij Hem als een baby in de armen van Zijn moeder. Net zoals wij met Pasen Zijn dood gedenken. Het is natuurlijk wel zo dat tussen Zijn geboorte en zijn dood Zijn hele leven zich uitstrekt. Het is tijd dat wij juist nu, in de tijd dat de wereld zich vergaapt aan de glamour en de glitter van de kerstboom, stilstaan bij wat er gebeurde met de levende, volwassen, Knecht van God.

In November en December valt in Israël, wat men noemt, de vroege regen. Het land wordt vochtig en zacht gemaakt zodat men kan ploegen en zaaien. In die tijd zijn alle wegen en paden modderpoelen. Dat is nu zo, maar dat was zeker zo in de tijd dat Jezus met zijn discipelen rondtrok. Stel u voor hoe zij over zulke wegen trokken van stad naar stad om daar de blijde boodschap te brengen. Jezus en Zijn discipelen waren totaal afhankelijk van de gastvrijheid van de mensen die zij ontmoetten. Voedsel en onderdak waren voor hen niet vanzelfsprekend. Hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen. Het was een hoffelijke gewoonte wanneer er een reiziger onder je dak kwam men hem water gaf om zijn voeten te wassen. Maar als daar ineens dertien van die landlopers langs kwamen was het voor veel mensen een opgave om gastvrij te zijn, zeker als je geen huisslaaf had die deze klus kon klaren.

1260 dagen heeft Hij zich afhankelijk gesteld van wat Zijn volksgenoten met Hem wilden delen. Het is heel goed om te zien dat Jezus de gezondheidsboodschap gebruikte om een ingang te krijgen in het hart van de mens. Hij, de Man van smarten, genas iedereen die in geloof naar Hem toekwam. Daarmee werd de boodschap van een gezonde Geest in een gezond lichaam de rechterhand van de evangelie boodschap ook voor onze tijd.

Ik raad iedereen aan om tijdens deze kerstdagen onze voeten te schoeien met de bereidheid van het evangelie. Dat zijn sandalen die alleen maar sterker worden als men er veel op loopt, dit schoeisel verslijt nooit. [Deuteronomium 29:5]

Vrolijke kerstdagen en een gezond en gezegend 2022.

Ria en Piet Westein.

 

4 september 2021`

Studies van Piet Westein zijn aangevuld: 

- Simson 7  

- Jozef 11

- Serie van 10 over Zacharia

8 mei 2021

De studie over Jozef is aangevuld 

10 april 2021

Nieuwe studies geplaatst van Piet Westein. Het onderdeel parallel profetieën is aangevuld, daarnaast is er een nieuwe serie van Jozef. Onder het Diverse Bijbelstudies, is "Eerst de Jood en dan de Griek?" toegevoegd. Er is via de mail een vraag binnengekomen, deze is inmiddels beantwoord en dat kunt u vinden onder het onderdeel; vragen en antwoorden.

Woorden om het Woord

Beste lezer,

 

U heeft het misschien ook wel eens, u ontmoet mensen met een verhaal. Iedereen heeft een persoonlijk verhaal, hoe hij of zij tot geloof gekomen is. Of wat God gedaan heeft in uw leven, waardoor u zich gesterkt voelt, of misschien juist niet. Wat u heeft meegemaakt om zover te komen in uw geloof en welke stappen u heeft genomen. Of  welke tegenstand u heeft ondervonden van mensen in uw omgeving of misschien wel van uw naaste familie.  
 
In ieder geval, lijkt het u fijn om uw verhaal te delen met de bezoekers van deze site. Schrijf dan uw verhaal op en stuur het naar infowatzegtdebijbel@gmail.com zodat het kan geplaatst kan worden op de site. Vermeld in de mail uw naam, wilt u niet uw naam bij uw verhaal gezet wordt, geef dat dan aan in uw mail.
 
Hartelijke groeten,


Wij behouden het recht om de ingezonden verhalen te redigeren en in te korten. Een plaatsing betekent niet dat wij de inhoud onderschrijven.

Te bestellen boeken

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart is gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat. De...
Waarschijnlijk het bekendste werk van deze schrijfster. In dit boek beschrijft zij wat er gaande is achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Het behandelt de periode vanaf het ontstaan van de kerk tot aan de wederkomst. Een wereldwijde bestseller, de complete kerkgeschiedenis, na de periode...
Een golf van occultisme overspoelt de wereld, die geenzins daarop is voorbereid, zich intensief daarmee bezig te houden. Dit feit heeft de schrijver ertoe gebracht zijn standpunt te bepalen ten aanzien van de vragen over een leven na de dood. Daarbij is het zijn wens een Bijbels antwoord te geven...
Een prachtig boek, elke dag een stukje om te lezen. Het gaat de hele Bijbel door en over de liefde van God. Ook waar wij denken, is dat liefde? Dan wordt het uitgelegd vanuit het aspect liefde. Dit boek geeft in korte hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar liefde vandaan komt. Liefde blijkt...

Gezondheid

Piet en Ria Westein, Gerda Huizinga, Greetje Jansen
  Kruiden om uw imuum systeem en gezondheid te ondersteunen. https://www.herbesdelixir.com/

Vragen en antwoorden

Vraag: Mijn vraag betreft niet de uitleg van een bijbeltekst, maar heeft wel met het geloof te...
 Vraag:   Geachte heer Westein, Op de site las ik onderstaande tekst m.b.t. getal...
Vraag: Hallo, Ik heb een vraagje waarmee ik een tijdje over na zit te denken. Wat zegt de Bijbel...

Wat vindt u?

Hieronder kunt u uw mening, vragen en/of ideeën kwijt. Is er een verwijzing naar een tekst niet goed, laat het a.u.b. ons weten.

Contact